Připevněná lišta s vypínači:

1

Test všech tří "okruhů" světel:

2

3

4

5

6

7